İnsan Kaynakları

Gelecek on yılda doğa ve insanın birbirine bağlı olduğu gerçeği kavranacak. Çevrecilik yerine Doğa Kültürü gelişecek. Doğanın sağlığı, insan sağlığının temel koşulu kabul edilecek. Doğaya dönüş süreci hızlanacak. Şirketler çevreci görünmek yerine , doğayı koruyan üretim süreçlerinin peşine düşecek. Temel eğitim anlayışı tümüyle değişecek

ÇALIŞAN PROFİLİ
EğitimProfili
Envirotek çalışanlarının % 90’ ı lisans ve lisanüstü eğitime sahiptir.
Lisans ve lisansüstü eğitimi alan çalışanlarımızın uzmanlık alanlarına göre dağılımı:
%57 Biyoloji, Kimya , Ziraat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği
% 43 İşletme, Ekonomi ve Muhasebe
Çalışanlarımızın % 83’ü en az bir yabancı dili iyi derecede konuşabilmektedir.

ENVİROTEK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE DEĞERLERİMİZ
Envirotek çalışma kültürüne uyum sağlayacak, teknik bilgi birikimine sahip, ilk günden sorumluluk alan kişileri istihdam etmeye, ve çalışanlarımızın sürekli gelişimine önem veriyoruz.
Şirketimizde uygulanan Performans Yönetimi ile çalışanın gelişimi takip edilerek, kendini geliştirmesi sağlanarak üst yönetim pozisyonlarına hazırlanması ve şirket içinde yükselmesi hedeflenir.

DEĞERLERİMİZ
Değerlerimizin başında gelişmiş ülkeler seviyesinde bilgi, eğitim ve bilimsel altyapıya sahip, çevreye duyarlı, ve tecrübeli kadromuz gelmektedir.
• Dürüstlük
• Uzmanlık ve bilimsel yaklaşım
• Demokratik Yaklaşım ve Eşit Söz Hakkı
• Ekip Çalışması
• İnsana, diğer canlılara ve Doğaya Sorumluluk
• Sosyal Sorumluluk
• Açık Fikirlilik


DEPARTMANLAR

• Teknik
• Satış
• Pazarlama
• Dış Ticaret
• Mali ve İdari İşler
• İnsan Kaynakları

İŞE ALIM SÜRECİ

Üniversitelerin Biyoloji, Kimya, Ziraat Mühendisliği ( tercihen Bitki Koruma bölümü) ,Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar Teknik ve Satış bölümleri için tercih edilmektedir

CV lerinizi lütfen info@envirotek.org adresine gönderiniz.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Bireysel ve bölüm hedefleri doğrultusunda şirket stratejileri ile uyumlu bir Performans Değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Performans sonuçları yıllık bazda değerlendirilir. Hedef gerçekleşmeler ve elde edilen finansal sonuçlara bağlı olarak satış departmanı için prim esası, diğer departmanlar için kar payı dağıtımı ile çalışanlarımız kar paylaşımında yer almaktadırlar.

EĞİTİM

Envirotek İnsan Kaynakları Eğitim politikası firma içi eğitimler ve gerekli pozisyonlar için yurtdışı ve yurtiçi eğitimlerle çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri ve sürekli öğrenebilecekleri iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişim alanlarına katkı sağlamak, bilgi birikimlerini daha da arttırmak amaçlanmaktadır.

Envirotek Adminİnsan Kaynakları