[rev_slider_vc alias=”public_2″]
 • Sivrisinekler
  • Sıtma
  • Ensefalit
  • Sarı Ateş
  • Dang Humması
  • Flaryazis
 • Bit
  • Epdemik Tifüs
  • Dönen Ateş
 • Pire
  • Veba
  • Endemik Tifüs
 • Mite
  • Uyuz
  • Riketisyal Çiçek
  • Çalılık Tifüs
 • Kene
  • Kene Felci
  • İyme Hastalığı
  • Tularemi
  • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • Tahtakurusu
  • Chagas Hastalığı
 • Tatarcık
  • Şark Çıbanı
  • Tatarcık Humması
 • Kemirgenler
  • Fare Isırığı Hastalığı
  • Leptospirozis
  • Salmonelozis

Malaria (Sıtma) Dünya üzerinde her yıl görülen ölümlerin % 4„ü sıtmadan ileri gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, sıtmayı bulaşıcı hastalıklar içinde en tehlikeli on hastalık arasında saymaktadır. Sıtma, anopheles türü sivrisinekler tarafından bulaştırılmaktadır. Ancak tüm anopheller sıtma vektörü değildir. 400 tür içinde 60 kadarının doğal sıtma vektörü olduğu tespit edilmiştir.

Hastalıkta tekrarlayan nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla başlayan ve genellikle titreme, ateş, terleme evrelerinden geçen nöbetler hastalığın tipik özelliğidir. Sıtma ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri için hâlâ önemli bir sorundur.

Belirtileri: Sıtma sivrisineğinin sokması ve ilk belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen kuluçka süresi; kuartana sıtması dışında 10-14 gün dolayındadır. Kuartana sıtmasında ise 18 günden başlayarak çok daha uzun bir süreye yayılabilir.

Sıtmanın en tipik belirtisi yol açtığı nöbetler sırasında üşüme ve ateş basma duyumunun birbirini izlemesidir. Bu nöbetler ilk birkaç günden sonra, parazitlerin alyuvarlardan kana yayılmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştiğinden düzenli aralıklarla ortaya çıkar. Nöbetler sırasında bir iki saat süren üşüme ve titreme evresinin ardından ateş hızla 40°C ile 41°Cye kadar yükselir, 3-4 saat sonra yaygın terlemeyle birlikte hızla düşer.

Envirotek AdminMALERİYA