HALK SAĞLIĞI

Her yıl milyonlarca insan halk sağlığı zararlılarından bulaşan hastalıklar nedeniyle rahatsızlanmakta hatta yaşamını kaybetmektedir. Bunlar arasında en yaygını sivrisineklerden bulaşan hastalıklar olmakla birlikte diğer zararlılardan taşınan çok sayıda hastalık da insan sağlığı için risk teşkil etmeye devam etmektedir. Halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok çıkan bulaşıcı hastalıkların etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlılarla mücadele edilmesi zorunludur. Zararlılarla mücadelede Envirotek olarak amacımız; hedef türlerin, biyolojik ve morfolojik özelliklerinin, yaşam ve üreme alanlarının, beslenme ve davranış şekillerinin iyi bilinmesini sağlamaktır.

Envirotek AdminHALK SAĞLIĞI